Oli uus tuttavuus tuon pohjan osalta. En ole koskaan pistellyt puuvillalle, mutta nyt sekin sitten tulee koettua. Tämä malli on Lanarten.

Neo was an acquaintance of that base in favor. I've never stitched cotton, but it also then becomes a deeply felt. This model is Lanarten.

1294398373_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Muutaman ristipiston sain sitten aikaiseksi illan aikana. Minua kiinnosti tehdä eenmmän hasstus numeroa 4:Sta tai siis se pitää olla ystävänpäiväksi valmis.

A few cross-stitch, then I got time during the evening. I was interested to eenmmän hasstus digits 4 through, or So it should be ready for Valentine's Day.

1294398397_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

En tiedä teinkö oikean kokoiset pistot tähän kankaaseen, mutta näillä kuitenkin teen tämän työn loppuun.

I do not know Did I do right-sized bites on this fabric, but these, however, I will do this work until the end.