Tämä olikin tämän vuoden hassutuksen työ 8/1

Viimevuoden eli 2010 ristipistohassutuksen työ on saatu lopultakin valmiiksi

Ristipistohasstuksen työ numero 15